สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA WAVE 110 i MT

Viewed ( 148 )
053
1กค-9780
น้ำเงิน-ดำ
HONDA
WAVE 110 i
2014
จ.กาญจนบุรี
MT
110
JA142E-0925248
MLHJA142XE5925248
ตรง
14,000
500
-
-
100
1,500
16/09/2016
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อ ไม่มีป้ายทะเบียน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6