สหเครน อ๊อกชั่น ประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ -

HONDA WAVE 110 i MT

Viewed ( 558 )
074
ขลษ-19
น้ำเงิน-แดง
HONDA
WAVE 110 i
2010
จ.สกลนคร
MT
40,097
110
CF110CE-0016713
CF110C-0016713
ตรง
3,000
500
-
-
1,200
1,500
05/10/2013
หมายเหตุ
ภาษีขาดต่อเกิน 3 ปี ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6
Photo 6